جملات زیبا

راستی باران! شنیده ام وقتی تو می باری دعا مستجاب می شود پس از تو بارش از من نیایش.بیا با هم "عهد" ببندیم، به امید تبسم خورشید،ترنم از تو توسل از من.

"الهم ارنی اطلعة الرشیده"

.....................................................................................................................

با من بمان آن هایی که رفتنشان را طاقت آوردم تو نبودند......

......................................................................................................................

درست متر کن ، آدما هم قد خودشونن نه هم قد تصورات تو.....

....................................................................................................................

کم طاقتی عادت ان روزهایت بود ، این روزها برای گرفتن خبری از من عجب صبور شده ای!!!


/ 0 نظر / 28 بازدید