مطالب خواندنی

مایکل شوماخر چندین سال متوالی در مسابقات رالی در دنیا اول شد.
وقتی رمز موفقیتش را پرسیدند، در جواب گفت: تنها رمز موفقیت من این است که
زمانی که دیگران ترمز می گیرند، من گاز می دهم پس تو نیز

مطالعه کن وقتی که دیگران در خوابند
Read while others are sleeping
 
تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند
DECIDE while others are delaying

خود را آماده کن وقتی که دیگران درخیال پردازیند
PREPARE while others are daydreaming

شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند
BEGIN while others are procrastinating
 
کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردن هستند
WORK while others are wishing
 
صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردن هستند
SAVE while others are wasting
 
گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردن هستند
LISTEN while others are talking
 
لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگیند
SMILE while others are frowning
 
پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردن هستند
PERSIST while others are quitting

/ 0 نظر / 27 بازدید